×

Många axlar för komplexa detaljer

Vi har både tre- och femaxliga fräsmaskiner i vår maskinpark.

Vi har ett stort antal fräsmaskiner i vår maskinpark. De olika maskinerna är bra på olika typer av produktion vilket ger oss en flexibel produktionsmiljö. Detta ger oss både en bättre slutprodukt och ett effektivare arbetsflöde.

Legotillverkning

Vi kan även hjälpa dig med legotillverkning.

Läs mer